Vrouwen aan de top

Meer vrouwen aan de top

Uit nieuwe cijfers van de monitor stichting Talent naar de Top blijkt dat het aantal vrouwen in topposities de afgelopen jaren is gestegen. Voornamelijk bij de bedrijven die zich actief inzetten voor het aantrekken en behouden van vrouwen in de top. Binnen deze groep is het aantal vrouwen in topposities afgelopen jaar met 1,4% gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is hier al een groei te zien, toen was de stijging slechts 1%. Vrouwen vertegenwoordigen nu 23,6% van de topposities in het bedrijfsleven.

Om te huilen

Ondanks de stijging wordt nog steeds het gemiddelde wettelijke streefcijfer, van 30%, voor grote bedrijven niet gehaald. Toch lopen bedrijven die zijn aangesloten bij ‘Talent naar de Top’ voor op de overige bedrijven op het gebied van vrouwen in topposities. Uit de bedrijvenmonitor, die onderzoekt hoeveel vrouwen er bij grote bedrijven in topfuncties zitten blijkt dat 93% van de bedrijven nog geen nieuwe vrouwen in topfuncties had geplaatst en in 70% van de besturen zelfs geen enkele vrouw zat. Minister van Engelshoven noemde deze resultaten “om te huilen”. Wanneer er niks veranderd zal zij stevige maatregelen in gaat zetten. 

 

 

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Emancipatie en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer ontvangen het rapport

Gewoon doen

Om voor een stijging van vrouwen aan de top te zorgen moeten bedrijven zich actief gaan inzetten. Het beleid van de bedrijven moet inclusiviteit en diversiteit stimuleren. Hierbij speelt de motivatie van bedrijven een zeer grote rol. In het beleid is het bijvoorbeeld belangrijk dat de mogelijkheid tot thuis- en flexwerken bestaat. Dit biedt vrouwen de mogelijkheid om werk en privé te kunnen combineren. Volgens een woordvoerder van de ABN Amro moet je het gewoon doen. Als je vrouwen benoemd voor bestuursfuncties loopt het vanzelf. Bij de ABN Amro zijn ze van 25% naar 40% gegaan. Vanuit de stimulans’Talent naar de Top’ is het plan om voor volgend jaar ook te gaan voor meer culturele diversiteit in de top. Cultureel talent moet ook optimaal benut worden.

 

Ontwikkelen van talent en bouwen van diverse team die presteren..

Onze voorzitter Mary Kok-Willemsen heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van talent binnen de voetballerij. Jongens en meiden die vanuit amateurvoetbal zich ontwikkelden naar international.

En een onbekend team met regionaal talent dat 5 jaar later een dynastie werd.  Bent u geïnteresseerd in Mary haar strategie over talentontwikkeling en/of bouwen van een winning team neem contact met haar op.