Jongens in het onderwijs

Volgens de experts staan jongens in het onderwijs met 1-0 achter. Dit komt door de manier waardoor het onderwijs georganiseerd is. Jongens raken steeds vaker in de knel, doen langer over een opleiding, blijven vaker zitten en stromen vaker af naar een lager niveau. 

 

Verspilling van talent

Volgens hoogleraar neuropsycholoog Jelle Jolles wordt de kloof in het huidige onderwijssysteem tussen jongens en meisjes vergroot. Jongens rijpen wat trager en kunnen niet goed omgaan met de vrijheid die van hen wordt verwacht. Hierdoor is de kans groter dat zij zullen afstromen naar een lager niveau. Een achterstand van de jongens leidt tot een “verspilling van talent”. Als er niks wordt gedaan haken jongens eerder af, halen ze geen diploma en krijgen ze lager geschoold werk.

Het verschil

Na onderzoek met een nieuwe generatie hersenscan en studies naar cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling laten wetenschappers zien dat jongens en meisjes verschillen in hun neuropsychologische ontwikkeling. Zo zijn meisjes bijvoorbeeld vanaf 8 jaar al beter in vaardigheden als zelfinzicht, motivatie, plannend vermogen, nieuwsgierigheid en het overzien van consequenties. Dit zorgt ervoor dat meisjes in de onderbouw al goed weten wat er van ze wordt verwacht. Jongens zijn vaak minder ondernemend en vragen zich af waarom de überhaupt huiswerk moeten maken. 

De verandering in het onderwijs

Door veranderingen in het onderwijs wordt de kloof tussen jongens en meisjes extra urgent. Scholen passen de manier van lesgeven aan naar de wensen van de arbeidsmarkt. Vaardigheden en competenties zijn hierdoor in alle lagen van het onderwijs belangrijker geworden. Zo verwachten docenten dat studenten zelf kunnen plannen en vaker in groepjes samen werken. Deze veranderingen zijn zeer nadelig voor jongens. Bijvoorbeeld eind groep 8 waar jongens veel strenger worden beoordeeld op vaardigheden waarin ze op dat moment achterlopen op meisjes.

Niet alleen het lagere onderwijs zijn nadelig voor jongens ook HBO’s en universiteiten houden onvoldoende rekening met het onvolwassen brein. Pas op 25-jarige leeftijd zijn de hersenen van jongens en meisjes “uitgerijpt”. Studenten moeten zelf aankloppen bij een coach of studiebegeleider als er een probleem is. Meisjes zijn plichtsgetrouw en komen wel, jongens zeggen: ‘ik red mezelf wel’.

De oplossing

Ouders, leraren, bestuurders en beleidsmakers moeten in actie komen. Dat gebeurt volgens adviseur Lauk Woltring nog veel te weinig. Als zij in actie komen is de kloof tussen jongens en meisjes relatief simpel te repareren. Steun, sturing, structuur en inspiratie in het onderwijs zijn sleutelwoorden voor het oplossen van het probeer. Als jongeren een coach krijgen die helpt met plannen, kijkt of ze op schema blijven en tips geven over zelfstandig werken dan gaat het beter. Deze oplossing zal echter nog wel jaren kunnen duren, schoolleiders hebben nu al last van een leraren te kort. Toch kan elke leraar klein beginnen. Leraren moet inzien dat jongens niet lastig zijn maar gewoon jongens. Bestuursadviseurs Wassink hoopt dat scholen en leraren meer oog krijgen voor de variëteit van leerlingen. Jongens moeten zich niet aanpassen aan het onderwijs maar juist andersom. 

 

Bent u benieuwd naar het hele artikel?Bekijk het volledige artikel hier

 

Plaats een reactie