Global goals

FootballEquals Foundation en UN Sustainable Development Goals

 

In 2015 werden de Sustainable Development Goals door de Verenigde Naties in het leven geroepen: zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, die ertoe moeten bijdragen dat de wereld een ‘betere plek’ wordt voor iedereen. Jaarlijks vindt in de derde week van september, tijdens de week van de Algemene Vergadering van de VN, de Global Goals Week plaats om extra aandacht te vragen voor de verschillende initiatieven en doelen.

 

Met de FootballEquals Foundation confirmeren wij ons al twee jaar aan drie van de zeventien doelen. We nemen we je graag mee in ons verhaal!

 

Gelijke kansen via voetbal

 

In mei 2016 richtte Mary Kok-Willemsen (voormalig coach FC Twente Vrouwen) de FootballEquals Foundation op met als doel gelijke kansen voor talentontwikkeling voor jongens en meiden te creëren. De FootballEquals Foundation zet zich ervoor in dat ieder talent zich op een professionele manier kan ontwikkelen, ongeacht afkomst of geslacht. Het gaat om gelijke kansen en diversiteit, om equality. Ondanks dat er in onze maatschappij steeds meer diversiteit in de top komt, vormen we namelijk juist op jonge leeftijd al gescheiden werelden. Via voetbal creëren we met de FootballEquals Foundation (FEF) niet alleen landelijk, maar wereldwijd een nieuwe vanzelfsprekendheid in diversiteit en zetten we een maatschappelijke standaard.

 

Mary: “Als we gelijke kansen kunnen realiseren binnen de voetbalwereld dan kan het overal!”

 

Met onze activiteiten focussen we ons op de Sustainable Development Goals 5 (Gender equality), 10 (Reduced inequalities) en 17 (Partnerships for the goals).

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen 5 + 10

 

De FootballEquals Foundation biedt jongen en meisjes gelijke kansen in ontwikkeling. Wij willen ieder talent gelijke kansen bieden, ongeacht geslacht, etniciteit of niveau van inkomsten. De activiteiten die we al ontplooid hebben in onder andere Nederland, Duitsland, Bonaire, China, Gambia, Oman, India en Verenigde Arabische Emiraten dragen hieraan bij. Met ontwikkelingsdoel 5 streven we naar gender equality, oftewel gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes. Met ontwikkelingsdoel 10 willen we bereiken dat er minder ongelijkheid binnen en tussen landen is.

 

Duurzaam ontwikkelingsdoel 17

 

Door samen te werken bereiken we per FootballEquals Academy jaarlijks 5000 mensen rondom onze spelers en staf. Dit aantal breidt zich razendsnel uit met iedere samenwerking die we aangaan. Wij geloven in de kracht van het mondiaal partnerschap (partnership of de goals) om onze doelen te bereiken en zoeken daarom nadrukkelijk de samenwerking met internationale partners en voetbalbonden.

 

Wij geloven dat we samen écht impact kunnen hebben op de wereld om ons heen en dat we ervoor kunnen zorgen dat volgende generaties gelijke kansen en diversiteit als een vanzelfsprekendheid zien.