Verschillen tussen jongens en meisjes nog steeds zichtbaar in het onderwijs

Jongens blijven achter in het onderwijs

Bij de FootballEquals Foundation weten we heel goed dat jongens en meisjes van elkaar kunnen leren. Echter is het ook bekend dat jongens en meisjes soms andere behoeftes hebben. Dit is natuurlijk niks nieuws, maar blijkbaar blijft het Nederlandse scholensysteem hierin achter. Zo blijkt dat 9,6% van de vwo-jongens na het derde jaar verder gaat op de havo. Bij de meisjes is dit maar 8%. Dit betekent niet dat jongens minder slim zijn dan meisjes, maar wel dat ze dus andere behoeftes hebben.

Verschillen in cijfers 

De Twentsche Courant Tubantia heeft deze cijfers opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie. Experts hebben zich hierover gebogen. Volgens hen kent de groeiende afstroom haar oorzaak in de werkhouding, het schoolsysteem en de omgang van leraren met jongens. Illiass El Hadioui is wetenschappelijk docent aan de opleiding pedagogiek en onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij stelt dat jongens sneller gedemotiveerd zijn en het lastig vinden om hulp in te schakelen.

Verloren talent 

Het is algemeen bekend dat jongens mentaal minder snel groeien dan meisjes. Een gevolg hiervan is dus dat ze minder goed in het huidige schoolsysteem passen. Elk volgend leerjaar worden er weer andere vaardigheden van scholieren gevraagd. Jongens zijn hier soms niet zo ver mee als meisjes. Lauk Woltring, gedragsdeskundige, legt uit dat jongens vaker op hun donder krijgen omdat ze de zaken (nog) niet op orde hebben. Hierdoor kunnen ze zich terugtrekken en voelen ze zich minder gemotiveerd hun schoolcarrière tot een succes te maken. Wanneer scholen dit niet opmerken, worden deze jongens naar een lager niveau gestuurd. Dit is erg jammer, omdat veel jongens het echt wel kunnen met de juiste hulp! Talent gaat zo verloren.

 

Bron: Tubantia