Nieuwe vanzelfsprekendheid

FootballEquals Foundation creëert wereldwijd een nieuwe vanzelfsprekendheid in diversiteit. Binnen onze organisatie doen wij dat op verschillende manieren. Via onze FootballEquals Academy (FEA) trainen jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 17 jaar in gemengde teams op basis van talent in plaats van geslacht. We selecteren op basis van aanleg, bereidheid en leervermogen. We proberen ook in onze staf een zo goed mogelijke balans in diversiteit te realiseren, zodat de kinderen met een diversiteit aan rolmodellen te maken krijgen.

 

We combineren deze unieke aanpak met het doen van onderzoek (Research & Health) in samenwerking met onze kennispartners, het (regionale) bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten, overheden, clubs en bonden (Business & Events). Wij geloven namelijk niet alleen in het bieden van gelijke kansen, maar ook in het aantonen van het resultaat hiervan.

 

Daarnaast implementeren wij deze werkwijze ook bij onze opleiding voor coaches/trainers. Deze unieke benadering van voetbal zorgt ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en juist kan leren van de ander, ongeacht gender. Ons doel: wereldwijd een nieuwe maatschappelijke standaard zetten als het gaat om gelijkheid.

 

Maatschappelijke standaard

Voetbal is een volksport, voetbal verbindt alle lagen van de bevolking. Het is zó groot. Er zijn zóveel mensen bij betrokken. Dan moeten we het ook in kunnen zetten om grote maatschappelijke problemen op te lossen.

 

FootballEquals Foundation is ervan overtuigd dat door het realiseren van een nieuwe vanzelfsprekendheid in de toch vaak nog conservatieve voetbalwereld een maatschappelijke standaard gezet kan worden.

 

De foundation dient een breder doel dan uitsluitend diversiteit en gelijke kansen voor talentvolle jongens en meiden op het gebied van voetbal. Voetbal is ‘slechts’ het middel om ons doel te bereiken. Het gaat om verandering van mindset: we willen wereldwijd een gedragsverandering, een cultuurverandering teweegbrengen. Jongens en meiden, die opgroeien in een wereld waarin diversiteit vanzelfsprekend is, zijn de equality ambassadeurs van de toekomst. Voor hen is het straks vanzelfsprekend gelijke kansen te creëren voor jongens en meiden.

 

Duurzaam en schaalbaar

Het model van de FootballEquals Academy is wereldwijd toepasbaar. Het is een schaalbaar, kopieerbaar en proven concept. Iedere FootballEquals Academy is omgeven door een compleet ecosysteem van spelers naar trainers, en van trainers naar management. Bovendien is er bij iedere FootballEquals Academy een sterke regionale kern van stakeholders, bestaande uit het regionale bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, clubs en bonden. De stakeholders zijn trots om deel uit te maken van de FootballEquals Foundation, ze zijn betrokken en delen best practices over hoe zij binnen hun bedrijf equality toepassen, want allemaal hebben ze dezelfde uitdaging om diversiteit als vanzelfsprekendheid op elk niveau binnen een organisatie te realiseren.

 

 

UN Global Goals for Sustainable Development

In 2015 is er door de VN een ontwikkelingsagenda opgesteld met 17 duurzame doelen. Deze moeten een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De FootballEquals Foundation confirmeert zich met haar activiteiten op de Sustainable Development Goals 5, 10 en 17. Hiermee willen we gelijke kansen bieden aan ieder talent, ongeacht geslacht, etniciteit of niveau van inkomsten. Daarnaast geloven we in de kracht van het mondiaal partnerschap om onze doelen te bereiken.

x x