Achter de schermen

Achter de schermen is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan continuïteit, stabiliteit en samenwerking met regionale en landelijke partijen. We hebben een brochure ontwikkeld voor (potentiële) founders, hebben onze strategie verder uitgewerkt en hebben niet stilgezeten als het gaat om funding. Daarnaast hebben we eerste FootballEquals-activiteiten over de grens ontplooid en is het fundament van onze foundation verder verstevigd. En dat alles mede dankzij de steun van onze founders.

 

Klein team, grote impact

Met een klein en enthousiast team hebben we enorm veel meters gemaakt. Misschien nog niet altijd voor iedereen voldoende zichtbaar; dat is de volgende stap die we gaan zetten.

 

Het verhaal van de FootballEquals Foundation ráákt. Het raakt de samenleving, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en organisaties. Dat merken we aan onze gesprekspartners met wie we inmiddels om tafel zitten om de foundation naar een volgend niveau te tillen, zoals met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een aantal grote nationale en internationale (beursgenoteerde) bedrijven en onderwijsinstellingen.

 

Verankering in bedrijfsdoelstellingen

Er ontstaat steeds meer bewustwording rondom diversiteit en het creëren van gelijke kansen in onze samenleving. Steeds vaker zien we dat ze verankerd worden in bedrijfsdoelstellingen. We merken echter ook dat het een traject van de lange adem is. Bewustwording, wereldwijd een nieuwe vanzelfsprekendheid in diversiteit creëren, een maatschappelijke standaard zetten. Dat lukt niet van vandaag op morgen. Het is pionieren en volhouden. Soms net weer een andere weg inslaan om ons doel te kunnen bereiken dan we voorzien hadden. We zien echter dat onze activiteiten en onderzoeken langzaam maar zeker vruchten afwerpen. Het bevestigt dat we op de goede weg zijn!